Skip to content

Akcje pracownicze PGNiG S.A. – komunikat

Informacja Zarządu spółki PGNiG SA w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.