Skip to content

Nasze spółki gazowe chcą działać

Zielonogórska spółka Poszukiwania Naftowe Diament chce zwiększenia nakładów na poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Prezes tej spółki, Józef Lenart powiedział, że kryzys gazowy dowiódł, że warto inwestować w eksploatację własnych źródeł energii. A takie w regionie posiadamy.

Z kolei Tadeusz Kulczyk, dyrektor oddziału PGNiG w Zielonej Górze podkreślił, że najlepszym dowodem na to, że wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z naszych źródeł jest opłacalne są pokłady pod Drezdenkiem, w rejonie wsi Lubiatów i Grotów. Przedstawiciele zielonogórskich spółek gazowo-naftowych zapowiedzieli, że podejmowane przez nich działania mają zmierzać do poprawy bezpieczeństwa energetycznego nie tylko regionu, ale i kraju.

PK – IT